Tips till att skapa sin egen förmögenhet

Vaurastuminen

På finska brukar man i de här sammanhangen tala om ”vaurastuminen”, skapande av sin egen förmögenhet! Vad jag blir sur när jag inte hittar ett svenskspråkigt ord för finskans ”vaurastuminen”! Och gissa om jag försökt!

För de flesta handlar inte skapande av sin egen förmögenhet så mycket om pengar, det är mer fråga om värderingar och val man gör i livet. Med skapande av sin egen förmögenhet menas allmänt att man genom sparande skapar en flexibilitet för olika val senare i livet. Mera sällan menar man metoder för att bli rik, det är något helt annat.

Skapande av sin egen förmögenhet är en värderingsfråga eftersom det handlar om ett val mellan att leva i nuet eller i framtiden. Om kontot är tomt när månaden är slut, satsar man på nuet, och det är inget fel på det. Om man skär ner sina nuvarande kostnader, eller ger avkall på eventuell höjning av levnadsstandarden så att mellanskillnaden mellan inkomsterna och utgifterna ska användas i framtiden har man sannolikt som mål att skapa en viss förmögenhet. Var och en på sitt sätt.

Ytterligheterna är svåra. Om man frivilligt maximerar eländet kan man tänka sig att man samlar förmögenhet rätt snabbt. Det är dock svårt att veta vad framtiden ska föra med sig. Å ena sidan det kan ju hända att det inte går att leva i det här landet i framtiden, på grund av klimatförändringen eller krig, eller så blir man sjuk och dör långt innan medlen hinner användas. Å andra sidan, om man lever helt i nuet har man ingen buffert just då man behöver den som mest. Av den här orsaken är skapande av sin förmögenhet hellre en värdefråga än en fråga om pengar.

Om inkomsterna helt enkelt är sådana att det inte går att spara utan att maximera eländet, då kan det nog vara svårt att skapa sin förmögenhet. Sådana här hushåll finns det sannolikt gott om i Finland. Snuttarbeten, arbetslöshet, dyrt boende och krångliga familjeförhållanden kan leda till en sådan situation bland andra. Om du råkar vara i en sådan situation så hoppas jag att du kämpar och ger dig inte!

De flesta är dock inga fundamentalister som antingen maximerar sparandet eller sätter precis allt som kommer raka vägen ut igen. Var och en hittar sig på den skalan någonstans mellan ytterligheterna. Redan genom att spara 10% av sin nettolön åstadkommer man synliga resultat både på kort och lång sikt.

Som en del av mitt arbete reder jag ut kundernas inkomster och utgifter, kategoriserar dem och skriver rapporter med avsikt att förstå sin ekonomi och hjälpa skapa sin förmögenhet. Innan mitt nuvarande jobb som företagare var budgetar något jag jobbade med dagligen i bankvärlden. På det viset har jag längs åren skapat mig en hyfsat god bild av vilka saker som påverkar skapandet av sin egen förmögenhet. Här tänkte jag lyfta upp några av de viktiga observationer jag gjort längs åren!

  1. Alldeles för många köper sin bil på skuld och betalar månatligen en finansierings-/leasingavgift på 300-500€/mån, och det är i praktiken kontinuerligt. Det här beror på att då den gamla bilen far i byte, så får man ju nog ihop till en viss egen finans, men följande ska också vara på finansiering då den gamla sjunkit i värde. Bilbytena sker ofta med korta intervaller, ofta inom tre år och till helheten hör också ofta en större sista rat som i praktiken tvingar kunden att byta bil innan den kommer till betalning. Speciellt det här finansieringssättet är blott och enbart uppbyggt med tanke på bilhandlarnas behov.

Förmögenhetsvink: Om du behöver en bil, köp en jättebilligt, och en sådan som ska besiktigas så långt fram i framtiden som möjligt. Om den inte går igenom besiktningen så in i bilpressen med den och följande på gården! När budgeten och besparingarna möjliggör det kan du köpa dig en bättre bil, men tills dess lever man en besiktning i taget! Placera hellre den där 300-500€/mån!

  1. När lönen stiger är det svårt att stå emot frestelsen att höja sin levnadsstandard, eftersom möjligheten serveras framför en så tydligt. Men om lönen i framtiden skulle sjunka är det väldigt svårt att skära ner levnadsstandarden och sina löpande utgifter.

Förmögenhetsvink: En av de absolut viktigaste principerna för skapande av sin förmögenhet är att hålla sträng koll på sina utgifter i enlighet med en budget. Gå inte och höj på levnadsstandarden bara för att en högre lön möjliggör det. Med tiden stiger lönerna hur som haver, så det kan vara värt att redan på förhand fundera hur stor del av en eventuell löneförhöjning man får spendera och hur stor del som ska sättas undan. Budgetera!

  1. Man får synliga resultat till stånd genom att konkurrensutsätta sina tjänster. Men! De potentiella inbesparingarna blir sist och slutligen rätt små i jämförelse med vad en förändring av lånetiden kan göra!

Om en egnahemshusägare räknar ihop kostnader för telefon, el och försäkringar så påstår jag att man med normala inkomster och normala kostnader inte spenderar mer än 10-12% av alla sina kostnader på de här tjänsterna. Däremot far det lätt över 20% av den disponibla inkomsten till lån! Det är i fördel att kontrollera de större utgifterna, om man vill frigöra medel till sparande!

Förmögenhetsvink: Genom att förlänga lånetiden skapas en sparmån som kan placeras. Det här kan även göras tidsbundet. Ta t.ex. 5 år amorteringsfritt och placera månatligen det som hade gått till amorteringar. Av det bildas ju nog en ganska nätt summa! Eller förläng lånetiden och amortera lite mindre än du nu gör.

  1. Visakortet som bara visslar när man hyvlar det! Snabblån och Visakort har åtminstone tre gemensamma faktorer; höga räntor, kort lånetid och minimiamorteringskrav. Den här kombinationen äter upp en oförsvarligt stor del av den månatliga budgeten om man har fler än 1 sådan!

Förmögenhetsvink: Lånelimit och Visalimit är inte problem så länge det finns limit kvar att använda. Problemen börjar när limiten är i botten. Budgeten visar ett underskott om man kommer till den här situationen, men det sker över tid och på sätt och vis smygande. Du köper för 200€, men betalar bara 50€. Budgetunderskott är svåra att upptäcka i tid om man inte har stenhård koll på sin ekonomi.

För övrigt hör det till intjäningslogiken hos Visa och Mastercard samt konsumtionslånefirmor att specifikt erbjuda limiter. Då limiterna är i botten amorteras de huvudsakligen inte och räntan löper på hela beviljade saldot. Man betalar minimiavgiften, men lyfter ut disponibelt saldo kort efter betalningen. Skulle det vara fråga om vanliga lån skulle lånesummorna och därmed även kostnaderna minska regelbundet.

  1. Matkostnaderna är oftast hushållets näststörsta utgiftspost näst efter lånen.

Förmögenhetsvink: Gå igenom dina kontoutdrag och se hur maten hamnar i kylskåpet. Om du har många små inköpshändelser är det svårt att skapa sig en rättvisande bild av hur mycket man spenderat. Det är bättre att planera, budgetera och följa ramarna och storhandla. Redan då man planerar veckans meny är det i fördel att beakta kostnadsstrukturen. Jag har själv märkt att man får verkligt högkvalitativ mat till förmånlig peng om man satsar på planerandet. Som kronan på verket lagar man precis så mycket mat att det räcker till morgondagens lunch också! Lunch på lunchrestaurang dagligen genererar över 2000€/år i kostnader bara det.

Då man lite budgeterar och följer vart pengarna tar vägen hittar man förvånansvärt många möjligheter i den egna ekonomin att skapa sig sin förmögenhet! Jag utmanar därför var och en att genom sin budget kolla vad som krävs för att familjen ska kunna börja spara t.ex. 1000€/mån? Skulle det vara möjligt bara genom vinkarna ovan, eller kräver det maximerande av eländet?

Mera förmögenhet åt var och en!

Svenne Holmström

p.s. maximerande av eländet är fritt översatt från Uuno Turhapuros filmer där Härski Hartikainen ville testa på ”kurjuuden maksimointi”, utan större framgång…

Svenne Holmström

Svenne Holmström är en erfaren yrkesman inom finansbranschen. Han jobbade i 16 år på bank, främst med placeringar och grundade därefter Ghost Investor som fokuserar på placeringscoaching. Hans inspirerande coachingstil och hans sätt att förklara svåra saker på ett enkelt och överskådligt sätt har uppskattats högt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952