Svenne Holmström

svenne3

Svenne till din tjänst!

Sven-Eric ” Svenne” Holmström är firmans vd och utbildare. Han är född 1978, har en tradenomexamen från år 2002, och har vigt sitt liv till jobb kring spara och placera.

Svenne intresserade sig redan i unga år för ekonomi, men han hade aldrig en mentor som kunde bejaka hans intresse. År 2000 skaffade han sig sina första placeringar och därifrån har skapandet av förmögenheten fortsatt.

Grunden till hans yrkeskunskap är en kombination av 16 år på finansbranschen och ett brinnande intresse för placerande. Han har investerat oräkneligt många timmar på byggandet av sin kunskap.

Svennes brinnande intresse för placeringar smittar lätt av sig i utbildningarna. Han har själv konstaterat att hans mening med livet är att dela placerandets glädjebudskap med andra.

Han har omfattande erfarenhet från finansbranschen. Åren 2002-2011 arbetade han på Nordea Bank och Aktia Bank som personlig bankrådgivare, placeringsspecialist och placeringschef. Åren 2012-2017 arbetade han som kontorsdirektör på Aktia för Ekenäs, Tenala och Bromarf kontoren samt ansvarade för spara och placera i regionen Västra Nyland och Åboland.

Under åren i banken utbildade och coachade han sina kolleger i ärenden kring spara och placera med god framgång. Just den här biten av arbetet kändes riktigt intressant vilket gjorde att han lämnade bankvärlden bakom sig i slutet av år 2017 och grundade sitt företag Ghost Investor (Holmström Group Oy). På det här sättet kunde han helt och hållet koncentrera sig på utbildning och coaching inom ekonomi, spara och placera men från en oberoende grund. Åren 2018-2020 byggde han upp och ansvarade för skolningsverksamheten i Finlands Aktiesparare rf.

Sammanlagt har över 7.000 personer deltagit i olika utbildningar som Svenne dragit, utöver det otaliga expertföreläsningar. Vitsordet från utbildningarna har i snitt legat en bit över 9 (på skalan 4-10) och den verbala feedbacken har varit otrolig god. Speciellt hans förmåga att förklara svåra saker på ett enkelt sätt med glimten i ögat har uppskattats högt bland åhörarna.

Svenne är känd som en kunnig och långsiktig aktiesparare och placerare. Han inledde egenhändigt placerande från noll år 2000 och har förkovrat förmögenheten stadigt sedan dess. Han har egen erfarenhet av aktier, fonder, ETF, certifikat, warranter, personaloptioner samt utländska aktier. Den personliga portföljen är internationellt diversifierad i direkta aktier, fonder, indexfonder och ETF.

Åren 2008-2014 verkade han i styrelsen för det riksomfattande Aktiespararnas Centralförbund och fungerar sedan 2005 i styrelsen för Västra Nylands Aktiesparare rf.

Holmström skriver månatligen expertkolumner om ekonomi och placeringar i tidningen Västra Nyland sedan år 2020 och fungerar som sakkunnig i Kauppalehtis "sijoitusvihjeet" sedan 2022.

Grundade och modererar Facebook gruppen Börssnack i Finland i januari 2022.

Branschkompetens

  • Examen i placeringsärenden APV1, år 2004
  • Placeringsspecialistexamen APV2, år 2006
  • Av Södra Finlands lantmäteribyrå utsett köpvittne, år 2012

Kontakt:
044-7669568 tai svenne ( a ) ghostinvestor.fi

Du hittar oss också på:
https://www.facebook.com/ghostinvestor
https://www.linkedin.com/in/sven-eric-holmstrom/

Artiklar och kolumner

Västra Nyland lokaltidning, expertkolumn en gång i månaden sedan 6/2020

Viisas Raha tidskriften, 15 artiklar eller helsidesuppslag

Arvopaperi tidningen, 1 expertkolumn

 

I media

Kuva/foto: Markus Winkler | Unsplash
Kuva/foto: Markus Winkler | Unsplash

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
SV_LOGO_Holmstrom_Group_Oy_SV_413656_web