Placeringslån som del av placeringsverksamhet

Lainavipu

Många får nog kaffet i fel strupe bara av att läsa rubriken ovan. Jag förstår mycket väl om så sker, eftersom placeringslån genom tiderna varit ett känsligt ämne. Skuld kan vara din bästa vän samtidigt som den kan vara din värsta fiende.

Tanken bakom ett placeringslån kan åskådliggöras genom ett enkelt räkneexempel. Låt oss föreställa oss att vi har två placerare, Placerare A som börjar från noll och Placerare B som har skaffat ett 60.000€ placeringslån som ska placeras. Placerare A placerar 100€/mån medan Placerare B betalar samma 100€/mån i räntor till banken på grund av lånet. Placerare B har alltså 2% ränta på lånet. Placerare B amorterar inte på lånet, det har beviljats som en limit och som säkerhet för lånet har Placerare B ställt sin egen bostad och placeringarna som ska skaffas.

Placerare A placerar 100€/mån i en aktieindexfond under 20 års tid och får en 7% årlig genomsnittlig avkastning på placeringarna. Placerare B sprider också ut sina köp, men bara under fem års tid. Därmed placerar han 1000€/mån i fem års tid (=60.000e€) och under de följande 15 åren placerar han ingenting. Placerare B har också valt samma aktieindexfond och får samma 7% årliga avkastning.

Placerare A har då 20 år gått skramlat ihop 52.638€, av vilket det egna kapitalet är 24.000€, avkastningen är med andra ord 28.638€ före skatter.

Placerare B däremot har på samma 20 år nått häftiga 203.724€, av vilket 60.000€ ännu är skuld. Därmed är Placerare B:s egna kapital 143.724€. Längs åren har han betalat 24.000€ i räntor till banken. Om han inte hade haft räntekostnader hade han naturligtvis kunnat placera denna 100€/mån så som Placerare A.

Det uppstår en ganska häftig skillnad i summor här eller hur? Av det där kan man också få en bild av hur stor fördel en placerare som redan samlat ett kapital har i jämförelse med en som börjar från noll. Däri ligger hemligheten bakom placeringslånet.

Meningen med ett placeringslån är alltså att försnabba vägen till målet, därför är det här synnerligen populärt bland bostadsplacerare. Få bostadsplacerare placerar bara med eget kapital. Upplägget på bostadsmarknaden är ganska samma som på aktiemarknaden, med den skillnaden att det är dividenderna som betalar låneräntorna, inte hyrorna. Som klar skillnad kan man nämna att bostäderna ingalunda fluktuerar i pris på samma sätt som aktierna, så placeringslån är inte riktigt alltid lika roligt.

I exemplet ovan hade det kunnat gå helt annorlunda också. Observera att Placerare B inte placerar egna pengar alls och det innebär att han har en enorm risk. I sämsta scenariot förlorar han alla sina placeringar och blir i skuld till banken lika mycket som lånet är stort. Genom att agera ordentligt klantigt är detta i teorin möjligt. Mera vanligt är det att den som placerar med belånade medel enbart belånar en del av sin placeringsportfölj, hellre än att börja så här modigt.

Användningen av skuldhävstång som det också kallas är inte statiskt. Under en uppgång kan man ha en allt större del av portföljen belånad, men det krävs en väldigt systematisk riskhantering hela tiden. Ett sätt att placera med belånade pengar är följande:

  1. Ta aldrig större än 50% belåningsgrad (t.ex. portföljens värde 100.000€ varav lån 50.000€)
  2. Se till att portföljens direktavkastning (främst dividender) räcker till att betala låneräntorna och eventuella amorteringar, också i det fallet att dividenderna sjunker med en tredjedel.
  3. Diversifiera den placerade portföljen brett och följ med ett kritiskt öga med bolagens dividendbetalningsförmåga, minst årligen.
  4. Följ noga med bolagens ekonomiska situation och nyckeltal. Om du annars är noga av dig så ska du vara extra noga om du placerar med belånade medel. Då portföljen börjar kännas övervärderad är det annars också dags att minska på skulderna på eget bevåg, fastän allt verkar frid och fröjd.
  5. Om möjligt, ta lånet som en limit, eller med en väldigt lång betalningstid. På lång sikt kommer din portfölj att växa och det möjliggör ett allt större lån med tiden.
  6. Om ett stort börsindex vänder nedåt, sälj bort så pass mycket aktier att du får lånet betalt. Som exempel kan nämnas då S&P500 sjunker under sitt 200 dagars glidande medelvärde, då är det senast dags att sälja. Då ska man inte fundera utan agera. Det kan mycket väl hända att börsen inte alls vänder nedåt bestående härifrån, men du vill inte sitta med en belånad portfölj ifall saker utvecklas ogynnsamt. Tänk på att du ännu också i det fallet har 100% av pengarna i aktiemarknaden, bara lånet är avlägsnat ur riskbilden.
  7. Motsvarande, efter allehanda krascher kan du igen köpa in dividendbetalande bolag med lånehävstång. Som markör kan man igen använda 200 dagars glidande medelvärde på ett stort index. Ett annat sätt att köpa in bolag igen är då bolagets inre värde möjliggör ett köp med en säkerhetsmarginal på minst 100%.

I jämförelse med räkneexemplen ovan strävar man här specifikt efter att dividenderna ska betala räntorna och dessutom eventuella amorteringar. Det är dessutom skäl att så fort som möjligt frigöra den egna bostaden från lånets säkerhetsarrangemang, men då man är i början av placeringskarriären underlättar det att använda bostaden som säkerhet för lånet.

Då man väljer aktierna som ska köpas in bör man vara noggrann. Ur en värdeplacerares eller en kvalitetsplacerares synvinkel är det relativt lätt att placera med lån, bara man kommer ihåg att följa de allmänna principerna som följer med strategierna och bara man håller risken under kontroll. Om man råkar vara en tillväxtplacerare är det betydligt svårare att förverkliga en riskbalanserad belånad portfölj, det kan nämligen vara att man inte får dividender alls från tillväxtbolagen.

Då börsen stundtals sjunker inser placerare med belånade portföljer hur pass exponerad mot risker man i verkliga livet de facto är. Om halva portföljen är lån och portföljens värde sjunker med hälften har man inget kvar alls av sitt egna kapital. Redan av den orsaken kan lånehävstången inte vara statisk och i synnerhet därför behöver man strikta regler för hur man kontrollerar risken.

Det egna kapitalet äts verkligt snabbt upp om man inte är vaken och lånet som skulle vara din bästa vän är plötsligt din värsta fiende. Första prioriteten då trenden vänder, eller då börsen känns övervärderad är att minska målmedvetet på placeringsskulden.

Hur ser läget ut år 2018 då denna kolumn skrivs? Åtminstone S&P500 handlas under sitt 200 dagars glidande medelvärde och dessvärre har även det här glidande medelvärdet vänt mot en nedåtgående trend. Det här är inte alls optimalt för en belånad portfölj. Om man idag dessutom försöker hitta värdebolag där man har en ca 100% säkerhetsmarginal får man nog verkligen leta. Själv har jag inte hittat särskilt många i år, och de som hittas kan de facto visa sig vara dividendfällor.

Dagens situation är på inga sätt fördelaktig ur en placerares synvinkel som använder lån som del av sin placeringsstrategi. I ett läge som detta skulle jag absolut inte placera en endaste euro med belånade medel, om jag hade placeringslån skulle jag minska av dem så fort jag bara kunde.

Ännu ifjol hade jag en beskärd del av min portfölj belånad, men jag betalade bort portföljens limit i början av detta år. Om det ändå inte fanns någonting man kunde köpa såg jag ingen idé med att fortsätta ha portföljen belånad. Sedan dess har eventuella aktieköp skett och kommer att ske med eget kapital.

Med andra ord har jag en oanvänd limit som väntar på bättre tider, men själva aktieportföljen är ännu 100% i aktier. På kontot finns för tillfället inte mer än den dividend som lossade nyligen från Aspo. Jag tror inte att jag kan förutspå vändningarna tillförlitligt, därför anser jag att 100% i aktier är tillräckligt för mig i det här skedet. Den som läser placeringsböcker kommer att finna att författarna själva gärna rekommenderar att man är långt placerad också i en nedgång. Också guruna har svårt att förutspå vändningarna, men dividenderna kan man njuta av längs vägen i varje fall.

Till sist en påminnelse: du måste förstå att placerande med belånade medel kräver en större risktagningsförmåga än genomsnittet och detta går inte att rekommendera åt var och en. Som placerare ansvarar du alltid för dina egna beslut, och skribenten av denna kolumn ansvarar inte på något sätt för dem.

Svenne Holmström

Svenne Holmström är en erfaren yrkesman inom finansbranschen. Han jobbade i 16 år på bank, främst med placeringar och grundade därefter Ghost Investor som fokuserar på placeringscoaching. Hans inspirerande coachingstil och hans sätt att förklara svåra saker på ett enkelt och överskådligt sätt har uppskattats högt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952