För föreningar, företag och gymnasier

yhdistys

Samtliga våra kurser kan erbjudas som interna skolningar för företag och föreningar samt andra organisationer. Vi har utöver kurserna en del annat material också, men ifall ni önskar en skräddarsydd skolning bör man vara ute i mycket god tid.

Vi har hållit interna skolningar för banktjänstemän i olika banker. Vidare har vi ordnat utbildning för personalen i olika företag som en del av välbefinnandeprojekt. Vi har också förverkligat kurser för medlemmar i andra sammanslutningar och föreningar.

Kortare föreläsningar och program, 1-3h

Vi kan arrangera utbildning även på distans t.ex. via Zoom. Bäst tid för att förverkliga dessa projekt är dagtid, men vi erbjuder även kvällstid samt veckoslut. Vi rekommenderar att planera tillfället i mycket god tid eftersom vår kalender vanligtvis är bokad flera månader i förskott.

Kurs i vardagsekonomi för gymnasier

Vi ordnar ekonomikurser för gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor, vilka till omfattningen motsvarar en kurs eller två studiepoäng. Den här kursen har bl.a. arrangerats i Lohjan Yhteislyseon lukio, Karis-Billnäs Gymnasium, Virkby gymnasium, Axxell samt till valda delar i bl.a. i Ekenäs och Esbo.

Det handlar om 12-18 lektioner vanligtvis 75-90min per lektion beroende på period och önskad tidsåtgång. Kursen fokuserar på ekonomi specifikt ur individens synvinkel och lyfter fram olika val vi gör i livet. Tanken är att förse eleverna med tillräcklig kunskap att fatta viktiga beslut i livet, baserat på fakta. T.ex. val av bostad är ett enormt stort beslut ekonomiskt och vi betraktar såväl hyresboende som ägoboende ingående, utan att ställa dem mot varandra.

Innehållsmässigt pratar vi om vardagsekonomi, bank och försäkring, boende och lån, spara och placera, placeringsalternativ och hur man kan hantera risker både med placera och i livet annars, ur ett ekonomiskt perspektiv. Ca 1/3 -1/2 fokuserar på vardagsekonomi och 2/3-1/2 på spara och placera.

Vi rekommenderar kursen till andra och tredje årets studerande, och förutsätter att eleverna redan avlagt den andra obligatoriska kursen i samhällskunskap (SL2).

Den här kursen förverkligas som en föreläsningsserie och avviker klart från typiska gymnasiekurser. Det här beror också på att kursen strävar efter att vara så praktiskt lagd som möjligt. Feedbacken har varit otroligt bra just på grund av detta och eleverna har sett kursen som ett uppiggande element i vardagen.

Föreläsaren Svenne Holmström utmanar elevernas tänkesätt och vägleder dem till en värld full av möjligheter där de egna besluten får olika typers följder. Vi vidgar elevernas vyer om vad som är möjligt och hur man kan skapa ekonomiskt välbefinnande.

Den här kursen kan också förverkligas på distans via Zoom, eller via gymnasiets egna digitala kanaler. Kursspråket kan vara svenska eller finska.

Begär offert!

svenne ( a ) ghostinvestor.fi eller 044-7669568

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952