GDPR kuva

Dataintegritetspolicy

 • Denna dataintegritetspolicy gäller Holmström Group Ab, FO-nr 2874199-4. Våra webbplatsadresser är: www.ghostinvestor.fi och www.holmstromgroup.com/sv

Företagets bifirmor är Ghost Investor, Holmström Education & Coaching samt Holmström Consulting.

Sammandrag

Vi samlar in endast nödvändiga uppgifter. Vi marknadsför våra tjänster på e-mail bara åt de som gett oss rätt att marknadsföra via e-mail. Vi profilerar inte våra kunder på något sätt. Vi skyddar dina uppgifter så gott det går.

A. Inledning

Våra sidbesökares integritet är en mycket viktig sak för oss och vi har förbundit oss till att skydda den. Den här dataintegritetspolicyn beskriver hur vi använder dina personuppgifter

Då du godkänner användningen av cookies i enlighet med denna dataintegritetspolicy första gången du besöker vår hemsida godkänner du användningen av cookies också framledes när du besöker oss på nytt

B. Uppmärksammande

Det här dokumentet är uppgjort genom att utnyttja ett botten gjort av SEQ Legal (seqlegal.com), dokumentet har modifierats och översatts av Holmström Group Ab.

C. Insamling av personuppgifter

Följande personuppgifter kan samlas in, sparas och användas:

 • Uppgifter om vilken typ av utrusning du använder, inkluderande IP-adress, geografisk position, webbläsarens typ och version samt operativsystem
 • Uppgifter om ditt webbsidebesök och användning, sessionens längd, sidor och navigeringsstig
 • Uppgifter såsom namn och e-postadress när du gör inköp eller registrerar dig på våra hemsidor
 • Uppgifter såsom din e-postadress som du ger när du beställer e-post eller motsvarande nyhetsbrev
 • Uppgifter som du ger när du använder våra tjänster
 • Uppgifter som genereras genom användning av våra hemsidor, såsom tidpunkt för besök, upprepning och användningsomständigheter
 • Uppgifter som hänför sig till de tjänster och produkter du köpt via våra hemsidor, genomförda transaktioner, inkluderande namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt kreditkortsnummer
 • Uppgifter som du ger till våra hemsidor med avsikt att publicera dem offentligt på Internet inkluderande användarnamn, profilbild samt innehållet i ditt inlägg
 • Allt info och innehål du skickar via våra hemsidor, per e-post samt dess metadata och den information du förser oss med muntligen eller i pappersformat
 • Vilka andra personuppgifter som helst som du sänder till oss eller förser oss med

Innan du överlåter en tredje persons personuppgifter bör du specifikt begära lov av denne att sända och dessa samt att de får processas i enlighet med denna dataintegritetspolicy.

D. Användande av dina personuppgifter

Via våra hemsidor eller på annat sätt till oss levererade personuppgifter används för i enlighet med denna dataskyddsförordning för följande ändamål:

 • Som grund för personlig rådgivning
 • För upprätthållande av våra hemsidor
 • För att möjliggöra användandet av våra tjänster
 • För att erbjuda de produkter och tjänster som kan förvärvas via våra hemsidor
 • För att skicka uträkningar, fakturor och betalningspåminnelser samt emottaga fakturor
 • För att sända övrigt kommersiellt innehåll och reklam
 • För att sända e-post som beställaren specifikt begärt om
 • För att sända vårt nyhetsbrev om beställaren specifikt begärt detta (du kan avboka beställningen när som helst)
 • För vår egen affärsverksamhet eller marknadskommunikation, de inlägg som finns på våra hemsidor eller om du explicit tillåtit via e-mail eller på annat sätt (du kan när som helst be oss upphöra marknadsföring till dig)
 • Frågor och reklamationer som som antecknats på våra sidor som avser dig eller som du skickat
 • För att skydda vår hemsida och förhindra bedrägerier
 • För att övervaka att våra användningsvillkor efterlevs
 • Övriga ändamål

Vi samlar inte in mer information än vad som är nödvändigt för att genomföra uppdraget. T.ex. gällande personlig rådgivning begär vi inte din personbeteckning om det inte är nödvändigt för att genomföra uppdraget.

Vi lämnar inte ut några som helst uppgifter till tredje part utan ditt specifika lov till detta varken till marknadsföring eller för vidareanvändning.

E. Delande av personuppgifter

Vi kan dela med oss dina personuppgifter enligt följande:

 • Då lagen så kräver det
 • För gällande eller eventuellt kommande rättsliga åtgärder
 • För att grunda, försvara samt utöva våra rättsliga rättigheter (medräknat utlämnande av uppgifter för att bekämpa brottsliga handlingar och för att minska eventuell kreditrisk)
 • Med eventuell aktör som köper upp vår verksamhet eller delar av vår verksamhet

Bortsett från de undantag som nämns i denna dataintegritetspolicy överlämnar vi inte dina personuppgifter till tredje part.

F. Internationell dataöverföring

De uppgifter som finns dritt tillgängliga på våra hemsidor via Internet finns tillgängliga globalt. Vi kan inte till den delen förebygga eventuell användning eller missbruk av dina uppgifter av tredje part.

Uppgifter som finns på e-postlistan (förnamn, efternamn, e-postadress) överflyttas till aktörer utanför EU och ETA området till följande program:

- MailChimp e-post marknadsföringsprogram. MailChimp är ett program dit namn och e-postadress sparas. Programmet används för marknadskommunikation och skickande av nyhetsbrev. Programmet samlar dock inte in de här sidornas individuella besökaruppgifter av användarna.
- Google Analytics programmet, med vilken vi analyserar webbsidornas månatliga besökarstatistik. Programmet samlar dock inte in de här sidornas individuella besökaruppgifter av användarna.
- Facebook applikationen, med vilken vi genomför direktreklam. Programmet samlar dock inte in de här sidornas individuella besökaruppgifter av användarna.

G. Förvaring av personuppgifter

 • Avsikten med denna punkt G är att beskriva våra tillvägagångssätt, vars syfte är att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som ställs för insamlande, förvarande och raderande av personuppgifter.
 • Vad än för uppgifter vi samlar in för ett eller flera ändamål, sparas inte längre än det är nödvändigt.
 • I regel avlägsnar vi personuppgifter från våra system enligt följande
 • Då fem år gått från att person eller juridisk person sökt rådgivning, eller då det gått fem år från att avtal med denna utgått avlägsnas samtliga handlingar, anteckningar och annat material. Orsaken till att vi sparar informationen i fem år är att eventuella följder av våra råd kan uppdagas med stor fördröjning. På det här sättet rår vi om både kundens och företagets rättsskydd.
 • Uppgifter som samlats in av person som köpt våra tjänster på nätet sparas också i fem år

I följande undantagsfall sparar vi både fysiska och elektroniska dokument, i kontrast till ovan i punkt G:

 • I enlighet med vad lagen förutsätter
 • Ifall vi upplever att dokumenten har relevans för en pågående eller möjligen kommande rättsprocess
 • För att grunda, försvara samt utöva våra rättsliga rättigheter (medräknat utlämnande av uppgifter för att bekämpa brottsliga handlingar och för att minska eventuell kreditrisk)

H. Skyddande av dina personuppgifter

 • Vi organiserar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder med vilka vi försöker förebygga förlorande, missbruk och förändring av personuppgifter
 • Vi sparar alla uppgifter som du förser oss med på (med lösenord och brandmur) skyddade ställen på våra servrar eller i molnet.
 • Alla penningtransaktioner som sker via vår hemsida skyddas med krypteringsteknik
 • Du är medveten om att överföring av information på nätet i allmänhet är osäkert och vi kan inte garantera de här överföringarnas säkerhet ens gällande personuppgifter
 • Du ansvarar själv för ditt lösenord, vi frågar aldrig efter ditt lösenord, utom då du loggar in på hemsidan själv.

I. Förändringar i dataintegritetspolicyn

Vi uppdaterar dataintegritetspolicyn tidvis genom att publicera en ny version på våra hemsidor. Du bör tidvis kontrollera den här sidan så att du säkert känner till vad som ändrat i policyn. Vi informerar om förändringar via e-post eller privat via hemsidan.

J. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Granska de uppgifter vi har insamlat om dig
 • Rätt att be oss korrigera felaktig information
 • Rätt att begränsa användningen av din information (t.ex. förbjuda marknadsföring)
 • Rätt att emotsätta dig behandling av dina uppgifter
 • Rätt att återkalla ett medgivande (t.x. till marknadsföring)
 • Rätt att klaga till myndigheter

Notera att även om du har rätt att ”bli glömd”, så gäller det inte till den delen vi har lagstadgad skyldighet att fortsättningsvis hantera dina uppgifter.

Vi ber dig självmant uppdatera dina förändrade uppgifter till oss ifall de kräver uppdatering.

K. Webbsidor hos tredje part

Våra hemsidor innehåller information från andra webbisdor och hyperlänkar som hänvisar till dem. Vi kan intyga att vi inte ansvarar för andra parters dataintegritetspolicyn.

L. Cookies

Vår hemsida använder sig av cookies för att underlätta anpassande av vårt utbud enligt besökarnas behov och de försnabbar nedladdning av sidorna. Genom att acceptera cookies blir användandet av sidorna smidigare. Ifall du inte godkänner användandet av cookies bör du sluta använda våra sidor utan dröjsmål.

Vi följer med webbtrafiken via Google Analytics och Adwords tjänsterna, med vilka vi utvecklar våra tjänster och hemsidan.

M.  Kontaktuppgifter och kontaktperson

För Holmström Group Oy:s dataintegritet ansvarar dess verkställande direktör Sven-Eric Holmström, sven-eric.holmstrom ( a ) holmstromgroup.com, 044-7669568

Ifall det finns konflikter mellan den svensk- och finskspråkiga dataintegritetspolicyn gäller den finskspråkiga.

Senast uppdaterad 24.1.2021

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952
Ghost Investor