Byggande av aktieförmögenhet genom månadssparande

kuukausisaastaminen_kesko

Det är mycket lätt och kostnadseffektivt att månadsspara i indexfonder. Samma summa varje månad och det blir till och med svårt att undvika att bli förmögen på det här sättet. Men är det möjligt att via direkta aktieplaceringar bygga en aktieförmögenhet genom månadssparande?

Jag beslöt mig för att visa att detta är möjligt genom att använda verkliga pengar. Denna kolumn uppdateras (förutsatts att jag kommer ihåg det…) månatligen alltid då nya aktier anskaffas. Du kan alltså följa med hur denna process ser ut i verkligheten. Om du vill studera aktiesparande, bekanta dig då med våra kurser!

Placeringsstrategi

För detta ändamål öppnade jag ett skilt bankkonto och värdeandelskonto i Andelsbanken. Trots att jag är ägarkund i banken så är detta på inget sätt en affiliate reklam. Jag för över 150€/mån till detta bankkonto. I början av varje månad köper jag direkta aktier för hela saldot. Ifall bolaget betalat dividend används även detta till nya aktier. Om det blir oanvända medel på kontot så används dessa vid följande inköp. Målsättningen är att köpa så många aktier som möjligt och på så sätt se till att ha så lågt kontosaldo som möjligt.

Förverkligandet sker via värdeandelskontot, där skatt på dividend måste betalas. Det hade varit bättre att sköta detta via ett aktiesparkonto, men Andelsbanken har inte ett tak för transaktionskostnaderna på samma sätt som på värdeandelskonton. Därför detta alternativ. Transaktionskostnaden är 1 % av köpesumman upp till 500€ (OP ägarkundsförmån).

Inköp sker inte automatiskt på samma sätt som vid fondplaceringar, utan i här måste man manuellt ge ett köpuppdrag en gång i månaden. Ett litet extra arbete alltså. Pengarna överförs dock automatiskt till skötselkontot. (Annat är det i USA, där bl.a. dividender kan vidareplaceras automatiskt genom den s.k. DRIP-metoden).

Månadssparande är för de flesta det viktigaste sättet att öka sin förmögenhet ifall man inte är född med guldsked i munnen. Det är inte jag heller. Denna månatliga summa finansieras ofta med förvärvsinkomster, efterhand då man arbetar. I varje fall är det väsentligt är att man inte jämför detta med en större engångsplacering.

Målsättningar

  1.  Visa att uppbyggande av en aktieportfölj genom månadssparande i direkta aktier är ett fungerande koncept.
  2. Få mer dividender årligen-> så här mäts processens ekonomiska mervärde
  3. Uppnå även värdestegring över tid

Vald aktie

 I princip hade jag genast velat bygga en diversifierad portfölj. Det hade inneburit en intellektuell utmaning att försöka överträffa index, men rapporteringen till läsarna hade samtidigt blivit en mardröm. Hur motivera besluten, hur rapportera transaktioner osv utan att kolumnen blir alltför lång? Jag beslöt således att hålla det enkelt och valde Keskos B aktie för detta ändamål. Grundidén förändras på inget sätt – det handlar fortfarande om att bygga en aktieportfölj genom månadssparande direkt i aktier.

Kesko är en tråkig oligopol inom sin bransch i Finland. Även i övrigt uppfyller Kesko kraven väl för kvalitetsplacerande. Bolaget är lönsamt, betalar dividend, växer i någon mån, balansen är i gott skick (nettoskuldsättningsgraden är statiskt på hög nivå pga lease back-hyror) och bolaget har en god framtid.

Värderingen behöver man inte bry sig om i detta upplägg, eftersom inköpen sprids ut över flera år.

Vad som över tid kan uppnås med detta återstår att se. Kanske blir man en av Keskos stora ägare… 😀 Jag upplever det som en trevlig fördel att Kesko betalar dividend fyra gånger per år. Det här ger mera liv åt den här processen då dessa medel kan återplaceras vid upprepade tillfällen och man får snabbare se hur dividendsumman förändras. Förvisso är detta ingen grundförutsättning för att utöka förmögenheten, samma slutresultat får man fastän bolaget betalar dividend en gång i året.

 Lägesöversikt

Efterhand ger kurvor och grafer tydligare information om hur processen framskrider. De finns dock med redan nu så att du kan se hur utvecklingen följs upp.

Den allra mest motiverande bilden torde man få genom att följa med antalet inköpta aktier. Antalet aktier har en direkt effekt på den euromässiga dividenden, dvs på aktieägarens nettomässiga nytta. Då tillräcklig tid har förflutit kan man iaktta hur dividendsumman stiger från år till år, trots att portföljens marknadsvärde fluktuerar rejält. Dividendsumman kan stiga på tre olika sätt:

  1. Investera nytt kapital, i detta fall 150 €/mån
  2. Ränta på ränta, alltså genom att återplacera erhållna dividender i nya aktier, här så fullskaligt som möjligt
  3. Bolaget höjer sin dividend. För detta finns inga garantier och personligen hoppas jag att dividenden stiger långsammare än bolagets resultat.

Transaktionslogg

Sammandrag

Depositioner totalt 600,00 €
Inköp (inkl utgifter) totalt, -598,64 €
Aktiernas värde den 3.6.2024, 587,30 €
Värdeförändring i €, -9,26 €
Värdeförändring i %, -1,54 %
Dividender totalt, 2,08 €
Utgifter totalt, -5,93 €

Förtydliganden

Tidpunkt: Dag då något gjordes
Kontots startsaldo: Saldo innan något gjordes
Händelse: Insättning = överföring till bankkonto, Köp = köpta aktier, Dividend = erhållen dividend eller återbetalning av eget kapital den dag summan kommit in på konto
Antal:  Antal köpta aktier
Pris: Inköpspris per aktie
Utgifter: Utgifter i anslutning till inköp, 1 % upp till 500€ i enlighet med mitt avtal
Summa: Till kontot överfört kapital. Nettodebitering från kontot vid köp (inklusive kostnader) och nettodividender efter skatt på dividendens utbetalningsdag. Då dividenden lossar är nödvändigtvis inte alla aktier i portföljen berättigade till dividend. T.ex. ifall dividenden lossar den 25. men betalas nästa månads 8. Köpen görs alltid i början av månaden.
Aktier totalt: Alla aktier som kumulativt finns på värdeandelskontot
Värde totalt: Aktiernas totala värde enligt transaktionsdagens slutkurs
Kontots slutsaldo: Kontots saldo efter transaktionen

Avkastning?

Vid månadssparande förblir avkastningen alltid anspråkslös i början. Det beror på det nya kapitalets inverkan på portföljens värde. Studera nedanstående exempel:

Köp aktier för 150€ och deras värde stiger med 10 %. Värdet är nu 165€ (+15€). Sedan placerar du igen 150€. Portföljens investerade kapital är nu 300€ och marknadsvärde 315€. Portföljen är nu endast 5 % på plus, men euromässigt ligger den fortfarande på +15€. Om värdet inte förändras under den följande månaden skulle det investerade kapitalet då vara 450€ och värdet 465€. Fortfarande +15€, men i procent endast 3,3 %.

 Månadsspararen vill ha rörelse och den bästa avkastningen skulle gärna få komma då du har skaffat ett tillräckligt stort antal aktier. Engångsplaceraren vill naturligtvis ha avkastningen genast. Månadssparande är ingen genväg till ett förmöget liv, så det gäller att ha tålamod. Men då man fortsätter år ut och in och kommer ihåg att då och då höja den investerade summan, så blir det svårt att inte bli förmögen. Det allra roligaste börjar då den årliga värdeförändringen är större än den investerade summan under året. Att nå hit dröjer ca 10 år om den investerade månatliga summan hålls samma hela tiden.

Övrigt att beakta

Värdeandelskontot är gratis, men om Andelsbanken börjar debitera kostnader så kommer dessa att redovisas i tabellen. Om banken höjer transaktionsavgifterna avslutar jag projektet. Det här exemplet kan inte förverkligas med högre avgifter. Ifall man nån gång säljer skapas en skatteskuld. Detta är 30 % av skillnaden mellan marknadsvärdet och anskaffningsvärdet då potten är på plus.

Någon kan säkert tycka att det vore klokare att Kesko investerade i egna aktier. Då skulle det inte utgå någon skatt för dividend och Keskos hela dividend skulle kanaliseras till nya Kesko-aktier. Så är det, men hänvisar till min tidigare kommentar, där jag konstaterade att inköpen lika gärna kunde spridas ut på flera aktier. Då kunde man fritt välja vad den erhållna dividenden skulle användas till. Till samma bolag, delvis till samma eller till helt nya. För enkelhetens skull figurerar endast ett bolag i denna process.

Jag pratar också hellre om en process än om ett projekt, eftersom ett projekt alltid har en avslutningsdag och jag ser ingen orsak till att sluta placera i aktier. Jag förbehåller mig dock rätten att när som helst byta bolag i flykten, detta t.ex. ifall Kesko hotas av konkurs eller av andra allvarliga problem som hänför sig till affärsverksamheten. Om kursen däremot sjunker pga normala konjunktursvängningar, så erbjuds möjlighet att köpa nya aktier till ett lägre pris.

Gällande hela processen är det värt att lyfta fram ytterligare en aspekt. Eftersom aktier köps i hela antal kan man någon gång stå inför en situation där pengarna inte räcker för inköp av en aktie. Så kunde det vara om priset för enskild aktie i det här aktuella fallet översteg 150€. Ett relativt högt enhetspris kan även i övrigt inverka på inköpsbeslut. Om aktiens pris är 40€/st och du har 150€ så kan du köpa 3 st (=120€) och 30€ blir kvar på konto. Om man handlar med aktier i flera bolag torde detta inte vara ett problem. Om man köper en aktie för 5€ innebär det 5 cent i avgifter.

Det är på inget sätt till fördel att köpa aktier med lågt enhetspris fastän man på så sätt skulle få ett stort antal aktier. Det investerade kapitalet är fortfarande 150€/mån och detta ger samma avkastning oberoende av hur många aktier man har. Det lönar sig att satsa på kvalitet då man väljer sina bolag och ganska ofta överskrider enhetspriset för aktier i kvalitetsbolag 10€/st. Det gäller att hålla portföljen stark.

Detta är inte affiliate reklam, och jag har inget avtal med Andelsbanken om att marknadsföra eller rekommendera deras tjänster. Ghost Investor är alltid en helt oberoende och självständig aktör. Jag använder mig av flera bankers tjänster. Så mycket vill jag dock säga att även övriga banker gärna kunde ha ett motsvarande avgiftstak gällande små aktieuppdrag. Så som det nu är erbjuds den här modellen endast av Andelsbanken och Nordea (läge 4/2024).

Ingenting i denna kolumn skall uppfattas som placeringsrådgivning. Var och en beslutar själv hur man placerar och ansvarar själv för sina egna investeringsbeslut.

Svenne Holmström

Bloggen uppdaterad senast 4.6.2024

Ifall du vill studera aktieplacerande, kvalitativt men förmånligt, kolla in vårt kursutbud här

Svenne Holmström

Svenne Holmström är en erfaren yrkesman inom finansbranschen. Han jobbade i 16 år på bank, främst med placeringar och grundade därefter Ghost Investor som fokuserar på placeringscoaching. Hans inspirerande coachingstil och hans sätt att förklara svåra saker på ett enkelt och överskådligt sätt har uppskattats högt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Ghost Investor erbjuder nätkurser, webinarer och övriga utbildningar inom spara, placera och vardagsekonomi. Ghost Investor är en del av Holmström Group Ab.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952