ajankohtaista

Aktuellt

24.3.2023 Vi tecknade ett samarbetsavtal med Finlands Aktiesparare rf, där förbundets medlemmar är berättigade till 25 % rabatt på alla kurser Ghost Investor själv står värd för. Rabatten gäller även fysiska kurser, men inte kurser som vi producerar i samarbete med samarbetspartners. Rabattkoden hittas på förbundets hemsida genom att logga in med sina medlemsuppgifter. Förbundet har flera verkligt goda förmåner och vi kan varmt rekommendera ett medlemskap i Finlands Aktiesparare rf. Av förbundets medlemsföreningar har åtminstone Västra Nylands Aktiesparare rf och Jakobstadsnejdens Aktiesparare rf verksamhet på svenska.

https://www.suomenos.fi/jasenyys/jasenedut-ja-palvelut/

13.12.2022 Ghost Investor valdes till ombudsman för Sparbanksstiftelsen i Ingå sr. Till ombudsmannens uppgifter hör behandling av bidragsansökningar, stiftelsens löpande ärenden, uppföljning av placeringsportföljen och allmän förvaltning i samarbete med stiftelsens styrelse, samt beredande av möten och övriga praktiska ärenden.

Ghost Investor har redan i flera års tid hjälpt olika stiftelser och förmögna föreningar att bygga upp sin placeringsplan och skapa process för uppföljande av denna. Åren 2012-2017 fungerade Ghost Investors Svenne Holmström som ombudsman för Aktiastiftelsen i Ekenäs.

23.11.2022 Axxell Yrkesutbildning valde Ghost Investor att producera och förverkliga en ekonomikurs för sina studeranden. Ekonomikursen förverkligas första gången under våren 2023. Kursen har sammanlagt 16 föreläsningar och en föreläsning varar kring 1h och 30min. Att erbjuda den här typens kurs förutom i gymnasier också i yrkesskolor minskar kommande eventuella förmögenhetsklyftor och demokratiserar placerandet.

11.11.2022 Vi uppdaterade den finskspråkiga Tunnusluvut tutuiksi nätkursen. Som nytt avsnitt tog vi med kursuppgångens och kursnedgångens anatomi ur nyckeltalens synvinkel. En hel del tungt vägande kunskap och praktiska tips, utöver materialet som redan fanns i kursen. Nytt material har tillförts sammanlagt 43min och kursens sammanlagda videomaterial är nu 4h och 20 minuter.

Alla som redan köpt kursen får automatiskt tillgång till det nya kursmaterialet. Också i övrigt går vi igenom våra nätkurser med jämna mellanrum och uppdaterar materialet då behov uppstår. På det här sättet kan din kurs förändras med tiden.

29.10.2022 Svenne Holmström beviljades Finlands Aktiesparare rf:s förtjänstmärke i guld för sin särskilt förtjänstfulla insats inom Aktiespararna. Förtjänstmärket utdelades i samband med Västra Nylands Aktiesparare rf:s 20-års jubileum i Fiskars. Förtjänstmärket beviljades på initiativ av förbundsstyrelsen. Holmström har fungerat som sekreterare i Västra Nylands Aktiesparare sedan 2005, han var medlem i förbundsstyrelsen åren 2008-2014 och förbundets skolningsansvarige åren 2018-2020.

3.10.2022 Svenne Holmström valdes till finalist i Nordnetin Vuoden Sijoittaja 2022 tävlingen. Till finalen valdes sex personer, var och en med sin egen profil.

"Kilpailun tavoite on nostaa esiin yksityissijoittajia ja muita tahoja, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia; heitä, jotka omalla toiminnallaan kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen ja ottamaan päivittäiset raha-asiat sekä säästöt haltuun." Nordnet

Detta är förutom en personlig ära för Svenne Holmström också ett tydligt tecken att det jobb vi gör för att förstärka finländarnas placeringskunnande har noterats och uppskattats.

1.7.2022 En ny svenskspråkig nätkurs Grunder i Fondsparande har publicerats. Kursen är en väldigt praktiskt orienterad första hands beröring till fondplacerandets intressanta värld. Kursen är första delen av en trilogi inom fondplacerande. Seriens två andra mer fördjupade avsnitt publiceras uppskattningsvis år 2023.

Att tillverka en sådan näkurs är ett resultat av hundratals timmars insats. Arbetet inleds genom att bedöma målgruppen och fundera ut vilken typ av kunskap målgruppen kan tänkas ha nytta av. Mest tid går åt att producera materialet, eftersom vi vill hålla mycket hög kvalitet på innehållet. Efter detta spelar vi in allt i vår studio i 4K kvalitet och filmmaterialet editeras. Till slut sammanställs kursen till en färdig helhet och innehållet kompletteras med texter, eventuella bilagor och praktiska övningar.

24.5.2022 Västra Nylands Aktiesparare rf, Karis-Billnäs Gymnasium, Karjaan Lukio och Virkby Gymnasium har överenskommit om ett treårigt samarbete där Västra Nylands Aktiesparare erbjuder och Ghost Investor förverkligar en ekonomikurs för skolornas andra och tredje årets studeranden. Västra Nylands Aktiesparare har fått finansiering för kursen via Karis-Pojo Sparbanksstiftelse.

Den här kursen är intressant på det viset att den förverkligas på blandspråk, både svenska och finska samtidigt. Eleverna kan välja vilket språk de vill ha sitt material på, svenska, finska eller på bägge språk. Materialet omfattar över 500 sidor ppt och fungerar samtidigt som en lärobok. Ghost Investor har planerat och skapat materialet själv.

Kursen omfattar ca 17 föreläsningar och varje föreläsning räcker ca 1h och 30min. Avlagd kurs berättigar till två studiepoäng. På kursen behandlas t.ex. budgetering, hantering och utveckling av den egna ekonomin, finansiering, boende och placerande.

Den här kursen har också funnits tillgänglig i Lohjan Yhteislyseon lukio sedan läsåret 2019-2020 med ett allt större deltagarantal för varje år som går.

9.4.2022 Svenne Holmström bjöds in som sakkunnig till Kauppalehtis återkommande placeringstips. De första tipsen gavs idag och berörde Finnair, Stockmann, Nokia, Kesko och Nokian Renkaat.

Företaget grundades 2017 och denna nätsida tillades först 2022. På Ghost Investors Facebook sida finns mer aktuella händelser som berör vår verksamhet.

Ghost Investor tarjoaa sijoittamisen, säästämisen ja talousasioiden verkkokursseja, webinaareja ja koulutuksia. Lisäksi tarjoamme henkilökohtaista taloudellista neuvontaa. Ghost Investor on osa Holmström Group Oy:tä.

044 7669568 | svenne ( a ) ghostinvestor.fi

https://ghostinvestor.fi/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Ghost-Investor-logo.png
STANDING_BLACK_1080x952